Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?

DSpace Repository

Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Thorsén, Sandra
dc.contributor.author Persson, Elin
dc.date.accessioned 2015-08-18T06:54:30Z
dc.date.available 2015-08-18T06:54:30Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19243
dc.description Av tidigare erfarenheter har vi kunnat se att kommunikation mellan barn ofta ersätts av en envägskommunikation mellan pedagog och barn under pedagogstyrda aktiviteter. Därför är vårt syfte i denna studie att iscensätta, beskriva och analysera olika literacysituationer för att få syn på hur barn kommunicerar med varandra samt vad de kommunicerar om. Genom aktionsforskning har vi bedrivit ett utvecklingsarbete där vi som blivande pedagoger har skapat situationer för barn som främjar den kommunikativa kompetensen. Situationerna vi har skapat är i form av samlingar och berör högläsning och fritt berättande. Vi valde att fokusera på detta då mycket av den tidigare forskningen gällande kommunikation i literacysituationer har fokuserat på kroppslig kommunikationen mellan böcker och barn eller på hur barn kommunicerar och använder böcker tillsammans med andra barn. Literacy är ett centralt begrepp i vårt arbete och är nära kopplat till vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. Resultatet pekar på att barnen kommunicerade om det gemensamt lästa och drog paralleller till det verkliga livet. Studien visar också hur barn kommunicerar på två olika sätt, genom verbal och icke- verbal kommunikation och ofta använde det icke- verbala som ett komplement till det verbala språket. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Aktionsforskning en_US
dc.subject Literacy en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.title Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics