Att ta deltagarens perspektiv - pedagogens inblick i elevens skriftspråksutveckling To Take the Participant's Perspective - the teachers insight into the pupils written language development

DSpace Repository

Att ta deltagarens perspektiv - pedagogens inblick i elevens skriftspråksutveckling To Take the Participant's Perspective - the teachers insight into the pupils written language development

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att ta deltagarens perspektiv - pedagogens inblick i elevens skriftspråksutveckling To Take the Participant's Perspective - the teachers insight into the pupils written language development
Author Karlsson, Birgitta ; Olausson, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Vilken inblick har pedagogen i elevens perspektiv på sin skriftspråksutveckling? I denna kvalitativa studie strävar vi efter att få svar på denna fråga genom intervjuer med två pedagoger och några av deras elever. Studiens huvudsakliga syfte är att tillägna oss kunskap om vilken inblick pedagogen har i elevernas perspektiv i samband med skriftspråksutvecklingen. Genom studien vill vi också inhämta kunskap om elevernas medvetenhet om sitt lärande i läs- och skrivsituationer. Ytterligare ett syfte med studien är hur pedagogernas inblick i elevens perspektiv påverkar deras undervisning. I analysen har vi tolkat resultaten av intervjuerna med utgångspunkt från teorier om skriftspråksutveckling och metakognition. Studiens resultat visar att eleverna har en god medvetenhet om såväl skriftspråkets betydelse som sitt lärande. Det visar också att pedagogerna får en inblick i deltagarperspektivet genom samtal och vardagliga observationer, vilka ligger till grund för deras skriftspråksutvecklande undervisning. I studien framkommer att pedagogerna arbetar mycket för att tillgodose elevens individuella lärande, men de uttrycker även en önskan om att få en djupare inblick i elevens perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject deltagarperspektiv
skriftspråksutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1925 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics