Socialtjänstens eviga dilemma, kommer de som redan kan eller kommer de som behöver det? En utvärdering av användningen av föräldraKomet i Bodens kommun

DSpace Repository

Socialtjänstens eviga dilemma, kommer de som redan kan eller kommer de som behöver det? En utvärdering av användningen av föräldraKomet i Bodens kommun

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kalin, Helena
dc.date.accessioned 2015-08-19T14:03:33Z
dc.date.available 2015-08-19T14:03:33Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19252
dc.description I aktuell utvärdering undersöks Bodens kommuns användning av föräldraKomet, de problem som funnits som gjort att behovet har uppstått, förutsättningarna att bedriva programmet, effekten av detsamma, och slutligen kostnaden. Materialinsamling har skett genom intervjuer med berörda aktörer, dokumentinsamling och en enkätundersökning bland tidigare deltagare. Materialet har sedan behandlats och sammanställts med hjälp av textkondensering för att plocka ut essensen av det som framkommit. FöräldraKomet är ett föräldrastödsprogram som utvecklades i början av 2000-talet på Forsknings- och Utvecklingsenheten i Stockholm. Grundtanken i föräldraKomet är att genom att stötta föräldrarna att bygga en relation med sina barn och förstärka positivt beteende istället för negativt, kan onödiga dagliga konflikter undvikas. Utvärderingens resultat och slutsatser visar att föräldraKomet har svarat på de behov som Bodens kommun hade identifierat, men att utvecklingen av universell och indikerad prevention behöver ske för att ge stöd till samtliga föräldrar i kommunen med behov på olika nivåer. Tidigare deltagare av föräldraKomet i Boden uttrycker mestadels att barnens problem har minskat eller försvunnit helt efter att ha genomgått programmet. Förutsättningar för att bedriva föräldraKomet finns i kommunen och via samverkan mellan skolan och socialtjänsten har detta prioriterats. Slutligen kan konstaterats att föräldrastöd generellt är kostnadsbesparande. Genom att använda föräldraKomet för att förhindra att ett barn utvecklar antisocialt beteende som vuxen, sparar kommunen drygt en krona för varje krona den har lagt ut. Viktigt att påpeka däremot är att föräldraKomet enbart bör erbjudas till de föräldrar med problem som kan hanteras med hjälp av programmet för att uppnå kostnadseffektivitet. en_US
dc.description.abstract This evaluation examines Bodens Municipality's use of ”föräldraKomet”, why there is a need for an intervention, prerequisites for running the program, the effect of the program, and finally the financial cost. The study has been conducted by doing interviews, collecting documents and surveying past participants of the program. All data has been compiled using a method of text condensation to retrieve the essence of what has emerged. ”FöräldraKomet”is a parenting program developed in the early 2000s at ”Forsknings- och Utvecklingsenheten” in Stockholm. The basic idea of ”föräldraKomet” is that by supporting parents in developing healthy relationships with their children and reinforcing positive behavior rather than negative, unnecessary daily conflicts can be avoided.The evaluation results and conclusions show that ”föräldraKomet” has responded to the needs that Bodens Municipality had identified, but that the development of universal and indicated prevention is necessary to provide support to all parents in the municipality with different needs on different levels. Former participants of the program in Boden to great extent express that their children's problems have been reduced or disappeared completely after undergoing the program. The conditions for conducting ”föräldrakomet” in the community are positive and this program has been prioritized through cooperation between schools and social services. Finally, parental support is generally cost beneficial. By using ”föräldraKomet” to prevent a child from developing anti-social behavior as an adult, the municipality saves more than one krona for every krona it spends. However, it is important that ”föräldraKomet” is offered only to parents with problems that can be dealt with using this program, to achieve cost efficiency. Keywords: Boden, Evaluation, Föräldrakomet, Parental Support, Prevention. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Bodens kommun en_US
dc.subject FöräldraKomet en_US
dc.subject Föräldrastöd en_US
dc.subject Prevention en_US
dc.subject Utvärdering en_US
dc.title Socialtjänstens eviga dilemma, kommer de som redan kan eller kommer de som behöver det? En utvärdering av användningen av föräldraKomet i Bodens kommun en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics