Bluetooth-enheter i offentliga rummet och anonymisering av data

DSpace Repository

Bluetooth-enheter i offentliga rummet och anonymisering av data

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bluetooth-enheter i offentliga rummet och anonymisering av data
Author Nilsson, Mattias ; Olsson, Sebastian
Date 2015
English abstract
Internet of Things (IoT) provides great opportunities to collect data for different purposes such as to estimate the number of people to control the heat in a room. Furthermore, IoT systems can automate tasks that can help us humans. This study is aimed at the type of data that can be interesting to gather in order to estimate the number of people in a public place. It is also about how sensitive data can be anonymized when gathered. To do this, Bluetooth devices was chosen for investigating how the MAC addresses would work to estimate the number of people. For collecting MAC addresses a proof of concept system was developed, where an Android application was used to collect MAC addresses. These MAC addresses were anonymized before being stored in a database. The application anonymize the unique MAC address according to three levels of security. Field studies were conducted as the number of people were counted visually then anonymous collection of MAC addresses were made. The conclusion was that Bluetooth will be difficult to use for estimating the number of people because not everyone has Bluetooth on. The application developed demonstrates that data can be collected safely and thus does not violate privacy.
Swedish abstract
Internet of Things (IoT) ger stora möjligheter att samla in data för olika syfte som till exempel att estimera antalet personer för att styra värmen i ett rum. Vidare så kan IoT-system automatisera uppgifter som kan hjälpa oss människor. Den här studien syftar till vilken typ av data som kan vara intressant att samla in för att kunna estimera antalet personer på en offentlig plats. Det handlar även om hur känslig data som samlas in kan anonymiseras. För att göra detta så valdes det att undersöka hur MAC-adresser från Bluetooth-enheter skulle fungerar för att uppskatta antalet personer. För att samla in MAC-adresser så utvecklades ett proof of concept-system där en Android-applikation samlade in MAC-adresser som anonymiserades innan de lagrades i en databas. Applikationen anonymiserar den unika MAC-adressen enligt tre nivåer med olika säkerhet. Fältstudier gjordes där antalet personer räknades visuellt sedan gjordes anonymiserade insamlingar av MAC-adresser. Slutsatsen var att Bluetooth blir svårt att använda för att estimera antal personer eftersom alla inte har Bluetooth på. Applikationen som utvecklats påvisar att data kan samlas in säkert och på så sätt inte kränka integritet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 82
Language swe (iso)
Subject Android
Anonymisering
Anonymization
Bluetooth
Data storage
Datalagring
Information gathering
Informationsinsamling
Integritet
Integrity
MAC address
MAC-adress
Privacy
Security
Säkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics