Didaktiska överväganden i arbetet med surfplattor i förskoleklass

DSpace Repository

Didaktiska överväganden i arbetet med surfplattor i förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktiska överväganden i arbetet med surfplattor i förskoleklass
Author Dahlström, Susann
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att studera hur verbal kommunikation, samarbete och kunskap och lärande framträder då elever i förskoleklass arbetar med surfplattor i olika gruppkonstellationer. Detta studerades i syftet att kunna göra didaktiska överväganden för att stärka eleverna i verbal kommunikation, samarbete och kunskap och lärande. Resultaten visar att arbetet med surfplattan uppmuntrar eleverna till kommunikation, samarbete och lärande då de arbetar i grupp med surfplattan. De hjälper varandra och tar del av varandras erfarenheter. Här kan pedagogen vara mer närvarande, men också backa ibland för att låta eleverna lära av varandra och samspela. Då elever sitter ensamma med en surfplatta krävs det däremot att en pedagog är närvarande för att stärka eleven i verbal kommunikation och för att lärandet ska bli synligt. Samarbetet uteblir dessutom helt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Didaktik
surfplatta
förskoleklass
Kommunikation
samarbete
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/19278 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics