Läsinlärningsmetoder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsinlärningsmetoder
Author Bälter, Therese ; Persson, Ulrica
Date 2005
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med det här examensarbetet var att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare använder sig av och hur dessa metoder stödjer sig på de olika läsinlärningsteorierna som finns. Syftet var även att undersöka om lärarna använder sig av något utvärderingsverktyg för att följa elevernas läsutveckling. Våra frågeställningar var: Hur arbetar lärare med läsinlärning och vilka metoder används? Hur stödjer sig dessa på de olika läsinlärningsteorierna? Utvärderar lärarna elevernas läsutveckling? Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i grundskolans tidigare år och med varierande arbetslivserfarenhet. Resultatet av undersökningen visar att alla tillfrågade lärare plockar delar från olika metoder och på så vis komponerar sin egen läsinlärningsmetod. Det visade sig att lärarna inte kunde precisera någon specifik bakomliggande teori till sitt val av metod. Samtliga lärare säger att det är elevens behov och förutsättningar som styr valet av material och metod. När det gäller utvärderingen av elevernas läsutveckling kan vi se att tillämpningen av Läsutvecklingsschemat är det som används av de flesta lärare. Som blivande lärare kommer vi att ha stor nytta av den litteratur vi läst, samt de tips och idéer vi fått från vår undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsinlärning
läsinlärningsmetoder
LUS
Handle http://hdl.handle.net/2043/1928 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics