Kolonialism, stereotyper, myter och bilder : om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel

DSpace Repository

Kolonialism, stereotyper, myter och bilder : om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Kolonialism, stereotyper, myter och bilder : om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel
Author Liljefors Persson, Bodil
Date 2008
Swedish abstract
I artikeln undersöks hur Amerikas indiankulturer representeras i ett antal svenska läromedel i historia och religionskunskap för högstadiet och gymnasiet. Genom att tillämpa analysverktyg inspirerade av bl.a. postkolonial teoribildning blir det tydligt att det råder relativt stora skillnader i hur de olika indiankulturernas historia och religions beskrivs och representeras i de olika läroböckerna. I många fall återfinns brister i uppdatering av innehållet relaterat till aktuell forskning och därmed förs ett inaktuellt forskningsläge fram i de läromedel som används i de svenska skolorna. Ett annat resultat av undersökningen är att det däremot finns likheter i det källmaterial som återges och att man kan urskilja en sorts kanon där vissa källor alltid finns med.
Publisher Historielärarnas förening
Host/Issue Aktuellt om historia: historieundervisning och Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet;1
ISSN 0348-503X
Language swe (iso)
Subject Läromedel
historia
religionskunskap
kolonialism
postkolonial teoribildning
representation
stereotyper
religionsdidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19281 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics