Det professionella mötet : en grundbok

DSpace Repository

Det professionella mötet : en grundbok

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Det professionella mötet : en grundbok
Author Herz, Marcus ; Johansson, Thomas
Date 2015
Swedish abstract
Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. Boken tillhandahåller kunskaper om samtalets socialpsykologi och de filosofiska grunderna för samtal och kommunikation. Genom att börja i socialpsykologin och sedan successivt röra sig vidare inom samtalets filosofiska och psykologiska domäner, får vi en bredare förståelse för samtalets vidare sociala och kulturella sammanhang. Ett övergripande tema i boken är hur det professionella mötet ofta outtalat placeras i en specifik klinisk eller psykologisk kontext, och hur det i litteratur och på utbildningar ofta handlar om det manifesta samtalet. Mot bakgrund av detta diskuteras hur alla möten påverkas av en rad socialpsykologiska faktorer, som exempelvis strukturella, organisatoriska och interpersonella förutsättningar. Boken ger läsaren redskap för att närma sig den professionella praktiken med kritiska ögon och uppmuntrar till ett dialogiskt och samtidskulturellt närmande till samtalets konst. Boken utgör ett centralt och nydanande inslag i litteraturen kring professionella samtal.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144105956
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19292 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics