Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

DSpace Repository

Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
Author Jobér, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Den här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund. Social klass i skolan vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, men kan läsas av alla som vill förstå hur vi kan göra skolan likvärdig.
Link http://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Larar... (external link to publication)
Publisher Natur & Kultur
ISBN 9789127139367
Pages 166
Language swe (iso)
Subject social klass
socioekonomi
skola
elever
lärare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics