Det lustfyllda språkandet. En utveckling i läs- och skrivprocessen

DSpace Repository

Det lustfyllda språkandet. En utveckling i läs- och skrivprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det lustfyllda språkandet. En utveckling i läs- och skrivprocessen
Author Pernet, Maria ; Bjurvill-Mattisson, Karin
Date 2006
Swedish abstract
Vi vågar påstå utifrån vår undersökning att ett språkande arbetssätt har betydelse för ett lustfyllt lärande. Språkande är ett begrepp som skolverket tar upp i sin rapport Läs och skriv processen som ett led i undervisningen (2000). Språkande är ett kommunikativt verktyg, men även ett tankeredskap som ett led till att utveckla ny kunskap. Syftet med uppsatsen var att ta reda på innebörden utifrån citatet ”det är i språkandet kunskapen blir till” (Dysthe,1996) samt om språkandet, enligt eleverna, är ett lustfyllt arbetssätt. Genom kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer fick vi, utifrån barnens perspektiv, fram vårt resultat. Resultatet som framkom är att språkandet skapar lust i den bemärkelsen att det utgår från barnens erfarenheter, att det finns en mottagare i arbetstillfället och att språkandet är i sig själv ett skapande av ny kunskap. Möjligheten till att samtala blir ett led i att tala-lyssna-skriva och läsa, som med ett sammanfattande namn kallas språkande. Språkande visade efter vår undersökning vara ett uttryckande av ny kunskap som skett i ett dialogiskt samspel med andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv
lustfyllt
lärandemiljöer
lärandetillfälle
språkande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics