Utvärdering av Traffic Calming - Nobeltorget, Malmö Stad

DSpace Repository

Utvärdering av Traffic Calming - Nobeltorget, Malmö Stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utvärdering av Traffic Calming - Nobeltorget, Malmö Stad
Author Hajdari, Mergim ; Vojvoda, Arben
Date 2014
English abstract
The project Malmöexpressen is brought by City of Malmö which purpose is to achieve an improvement of public transport, and increasing accessibility in the centre of the town and the outskirts but also the region itself. It is also about reducing car dominance and among other things, a safer environment for pedestrians and cyclists. This master’s essay is anchored in literature and previous research of Traffic Calming as a concept. The purpose of this paper is to evaluate and investigate the effects of the redevelopment of Nobeltorget at Malmö City, regarding Traffic Calming as a theoretical concept. In this study, a qualitative study focusing primarily on interviews with traffic planners from the Traffic Department of the City of Malmö, furthermore, observations take place to strengthen and facilitate the concept of a Space syntax analysis, and a SWOT analysis. As for the theory, important writers whose works are considered to be relevant and appropriate for this study have been chosen. The study includes a Project Plan and the purpose of this is to develop a basis for how the Traffic Calming can be evaluated at Nobeltorget in the City of Malmö. The paper concludes with a discussion, conclusions and suggestions for further study.
Swedish abstract
Genom projektet Malmöexpressen vill Malmö Stad uppnå en förbättring av kollektivtrafiken och öka tillgängligheten i centrum och utkanterna av staden samt regionen i sig. Det handlar också om att minska bilismen och säkra miljön för gång- och cykeltrafik. Denna magisteruppsats är förankrad i litteratur och tidigare forskning om Traffic Calming som koncept. Syftet med uppsatsen är att utvärdera och undersöka effekterna av ombyggnationen av Nobeltorget, Malmö med teorikonceptet Traffic Calming som utgångspunkt. I denna studie görs det en kvalitativ undersökning med fokus på främst interjuver med trafikplanerare från Gatukontoret i Malmö Stad. Vidare görs observationer för att stärka och underlätta framtagandet av en Space syntax- analys och en SWOT- analys. Till teorin, har det valts viktiga forskare vars verk anses vara relevanta och lämpliga för denna studie. Studien innefattar en projektplan och syftet med denna är att ta fram ett underlag för hur Traffic Calming kan utvärderas vid Nobeltorget i Malmö Stad. Uppsatsen avslutas med diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt studie.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Traffic Calming
Hållbar trafikplanering
Handle http://hdl.handle.net/2043/19303 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics