Vem leker du med? En studie om barns kamratkultur i förskolan ur ett intersektionellt perspektiv

DSpace Repository

Vem leker du med? En studie om barns kamratkultur i förskolan ur ett intersektionellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem leker du med? En studie om barns kamratkultur i förskolan ur ett intersektionellt perspektiv
Author Hansson, Lisa ; Strandgården, Jenny
Date 2015
Swedish abstract
Allt fler barn spenderar alltmer tid i förskolan (Skolverket, 2011). Detta bidrar till att förskolan fungerar som en arena för barns socialisering, kamratskap och grupptillhörighet. I läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010) står det att ett av syftena med förskolan är att barnen ska socialiseras till framtidens samhällsmedborgare. Det kräver att barn känner en trygghet för att de ska kunna knyta vänskapsrelationer och ingå olika kamratgrupper och att det är pedagogernas skyldighet att jobba för den tryggheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur och på grund av vilka faktorer några barn i en barngrupp väljer sina lekkamrater. Den kamratkulturen som uppstår i barngruppen kommer beskrivas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det perspektivet kommer även färga analysen med hjälp av olika identitetskategorier så som kön, ålder och etnicitet men även andra faktorer så som lekkultur och modersmål. Syftet är också att undersöka hur barn upprätthåller sin kamratkultur i förskolan. För att samla in material använde vi oss av observation som metod och fältanteckningar som verktyg. Vi valde att observera barnen under den tiden på förmiddagen som de hade fri lek för att se hur de själva valde att dela upp sig i olika lekar. Det vi fick fram av vår dokumentation var fyra grupper där alla medlemmar i varje grupp hade flera identitetskategorier gemensamt med de andra gruppmedlemmarna. Det var dessa grupper som vi valde att fokusera på i vår analys och där vi även lyfter fram hur gruppkonstellationerna såg ut och varför de såg ut som de gjorde. Våra slutsatser av analysen visade att de barn som hade många identitetskategorier gemensamt gärna drog sig till varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Intersektionalitet
Kön
Ålder
Etnicitet
Kamratkultur
Gruppkonstellationer
Makt
Fri lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/19306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics