Vad och varför: elevers intresse för historieämnet och dess innehåll

DSpace Repository

Vad och varför: elevers intresse för historieämnet och dess innehåll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad och varför: elevers intresse för historieämnet och dess innehåll
Author Hagman, Martin
Date 2006
English abstract
The purpose of this paper is to examine grammar school student's interest for history as a school subject. The paper takes its starting point from two of the history didactics main questions, namely what and why. The paper gives a fairly wide overview of previous research around history interest and history didactics. With the help of inquiry questionnaires I studied the student's interest for history, what they they´re interested in based on contents and why they are interested in history. The results show that the students have a fairly high history interest. They also think that history is important to study in grammar school. Their interest based on content shows that they generally prefer 2000th century history and more specific the world wars. The boys participating in the paper are mainly interested in action based history and war history. The girls are on the contrary more interested of social history and the history of their family. The results lastly show that the students are interested in history, but that they also seek general knowledge and excitement/relaxation through the subject.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers intresse för historia som skolämne med utgångspunkt i didaktikens grundfrågor (vad och varför). Detta för att jag vill bilda mig en uppfattning om elevernas inställning och syn på historieämnet och ämnesinnehållet som en inledande del av ämnesplaneringen och historiekursens upplägg. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring historieintresse och historiedidaktik samt forskningsresultat från liknande större undersökningar. Med hjälp av enkätundersökningar ville jag studera elevernas intresse för historieämnet och vad de intresserar sig för bland ämnesinnehållet samt varför de är intresserade av historia. Sammanfattningsvis pekar mina resultat på att eleverna har ett någorlunda stort historieintresse och att de anser ämnet som viktigt att läsa i gymnasiet. Innehållsmässigt intresserar de sig allra mest för 1900-talshistoria och då främst världskrigen. Killarna intresserar sig mest för "action", eller krigshistoria och tjejerna för "mjuka värden" såsom familjens historia. Jag kan dessutom konstatera att eleverna till största delen läser historia i skolan för att de är intresserade, men också för att de söker allmänbildning och spänning/avkoppling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historia
historieintresse
historiedidaktik
historieämnet
gymnasieelever
planering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics