"Vi blir starkare tillsammans" - Vilka hinder och möjligheter möter upphandlarna när de ska upphandla hållbart?

DSpace Repository

"Vi blir starkare tillsammans" - Vilka hinder och möjligheter möter upphandlarna när de ska upphandla hållbart?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title "Vi blir starkare tillsammans" - Vilka hinder och möjligheter möter upphandlarna när de ska upphandla hållbart?
Author Duvarci, Dilek
Date 2015
English abstract
What does purchasers think about their new mission to use sustainable demands in public procurements? Even though the law allows environmental and social demands in procurement, the process is very complex. It depends on the co-operation between several different actors within and between organizations. It also depends upon a changed view on the relationship between public procurement and sustainable development. The purchasers must feel responsible for sustainability issues within their expertise. Earlier studies show that all organizations meet different hinders when they change their mission. Focus in this study is on Malmoe and Upphandlingsenheten where the municipality-purchasers work. The empirical data was collected with qualitative methods by semi-structured interviews with five employees. Results show that there are several challenges to implement “green procurement”. First of all the individual goals that the co-workers have must match with the organizational goals. This study shows good examples of how the purchasers have met some of those challenges. The employees also have ideas of how other challenges may be possible to overcome. One possibility could be to co-operate with other municipalities around sustainability to create mutual demands. This could create a greater pressure on suppliers.
Swedish abstract
Hur ser upphandlare på sitt nya uppdrag att använda sig av hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar? Frågan är väldigt komplex trots att lagverket tillåter miljökrav, sociala och etiska krav i upphandlingar. Hela upphandlingsprocessen påverkas också av många aktörers sätt att se på hållbarhetsfrågan och ta ansvar. Förstudier visar att alla organisationer möter olika hinder när de strukturerar om i organisationers uppdrag. I detta arbete är det fokus på Malmö och Upphandlingsenheten där kommunala upphandlare jobbar. Empirisk data är insamlat med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med fem anställda. Det visade sig att där finns flera hinder som de måste ta itu med. Först av allt behöver de sammanföra medarbetarnas individuella mål med organisationens mål. Analysen innehåller också goda exempel på när gruppen har kunnat avlägsna hinder. De anställda har också idéer på hur vissa hinder för hållbara upphandlingar skulle kunna avlägsnas. En av möjligheterna som omnämndes var att flera kommuner kan ställa gemensamma krav för att mer kunna påverka leverantörers hållbarhetsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject hållbar offentlig upphandling
hållbart inköp
miljökrav
sociala och etiska krav
kommunala upphandlare
green public procurement
sustainable purchasing
environmental demands
social and ethical demands
municipal purchasers
Handle http://hdl.handle.net/2043/19310 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics