Tankar och upplevelser kring Astrid Lindgrens litteratur idag

DSpace Repository

Tankar och upplevelser kring Astrid Lindgrens litteratur idag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar och upplevelser kring Astrid Lindgrens litteratur idag
Author Cedergren, Rebecca ; Schönberg, Anna
Date 2005
Swedish abstract
Vi har valt att undersöka hur barn och en pedagog på förskola, elever och en pedagog på skola upplever att det är att läsa och lyssna till Astrid Lindgrens berättelser idag. Vi ville också försöka se om Astrid Lindgrens litteratur är aktuell, om den läses i hem och skolor idag. Syftet med vår undersökning är att se hur barn, elever och pedagoger uppfattar Astrid Lindgrens litteratur idag och om man utifrån ett historiskt perspektiv och en historisk medvetenhet kan arbeta med Astrid Lindgrens litteratur. Resultatet i vår undersökning grundar sig på de observationer, samtal och intervjuer vi har utfört med barn, elever, pedagoger och en bibliotekarie. Vi har jämfört resultaten i de olika undersökningsgrupperna och försökt att utläsa upplevelsen av att läsa Astrid Lindgrens litteratur. I resultatet kan vi utläsa att de barn och de elever som vi har samtalat med och intervjuat är medvetna om vem Astrid Lindgren är och kan nämna delar av hennes skönlitterära verk. Vi uppfattar att barnen och eleverna tycker att Astrid Lindgrens berättelser är roliga att läsa och lyssna till, men inte alltid spännande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Astrid Lindgren
skönlitteratur
läslust
historiskt perspektiv
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics