Tillämpad Beteendeanalys - eller varför slåss Kalle?

DSpace Repository

Tillämpad Beteendeanalys - eller varför slåss Kalle?

Details

Files for download
Icon
Försätts, sammanf ...
Icon
Uppsats - huvuddel
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tillämpad Beteendeanalys - eller varför slåss Kalle?
Author Dahlgren, Maria
Date 2006
English abstract
The purpose with the essay was to describe and judge if ABA was as good method for working with behaviourproblems in children within childcare and school. The study gave knowledge about behaviourtheraphy and the behaviourists through history, facts about ABA, that was the method I used. The study was based on participational observations. Three choosen pupils with diffrent behaviourproblems was observed and analysed according to ABA. To sum up the result of the study pointed at ABA to be a well-functioned analysing method to determine the typ and sort of the behaviorproblem. As a workingmethod for behaviourproblems ABA was well-funvtioned in simpler behaviorproblems, but needs to be completed in more difficult behaviorproblems with more underlying factors.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att beskriva och bedöma om TBA var en bra metod för att arbeta med beteendeproblem hos barn inom barnomsorg och skola. Studien gav kunskap om beteendeterapi och behavioristerna genom historik, fakta om tillämpad beteendeanalys samt TBA, som var den metod jag använde mig av. Studien byggde på deltagande observationer. Tre utvalda elever med olika beteendeproblem observerades och analyserades enligt TBA. Sammanfattningsvis pekade resultatet av studien på att TBA var en väl fungerande analysmetod för fastställande av beteendeproblemets typ och art. Som arbetsmetod för beteendeproblem var TBA väl fungerande vid enklare beteendeproblem, men behövde komplitteras vid svårare beteendeproblem med flera bakomliggande faktorer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject beteendevetenskap
deltagande observation
TBA
tillämpad beteendeanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/1935 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics