Hållbart ledarskap - En kvalitativ studie av förståelsen kring hållbart ledarskap bland ledare inom Malmö stad

DSpace Repository

Hållbart ledarskap - En kvalitativ studie av förståelsen kring hållbart ledarskap bland ledare inom Malmö stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbart ledarskap - En kvalitativ studie av förståelsen kring hållbart ledarskap bland ledare inom Malmö stad
Author Cremer, Robin
Date 2015
Swedish abstract
Problemområde: I Malmö stad strävar man efter att förvaltningsarbetet skall ske på ett hållbart sätt. Främst arbetar man utifrån tre perspektiv, ekologisk-, ekonomisk-, samt social hållbarhet. Men vad innebär detta för ledarna inom Malmö stad? Och i förlängningen det faktiska ledarskapsarbetet. Metod: Studien är utav kvalitativ karaktär och har som datainsamlingsmetod använt intervjuer. Analysmetoden som används är inspirerad av grounded theory (grundad teori). Detta innebär praktiskt att de data som samlas in kodas i olika kategorier för att sedan utgöra grunden till teorin. Resultat och analys: I resultatet och analysen visar studien på att man inom Malmö och dess närhet behöver finna gemensamma definitioner på vad hållbarhet och hållbart ledarskap får för begreppsinnebörd i olika kontexter. Vidare belyser även studien att det finns brister gällande utvärdering i förhållande till det hållbarhetsarbete som bedrivs.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Hållbart ledarskap
System-tänkande
Individuella färdigheter
Organisatoriska förutsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/19357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics