Konfessionella friskolor

DSpace Repository

Konfessionella friskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konfessionella friskolor
Author Widenfors, Marcus
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen har varit att genom kvalitativ metod undersöka vilka argument som förekommer i dagstidningars - Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - debattartiklar och insändare om konfessionella friskolor i relation till och i en diskussion om skollagen och värdegrunden i läroplanerna. Jag har utifrån detta syfte genomfört en litteraturöversikt, som introducerat och orienterat mig i det som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. Jag har utgått ifrån två frågeställningar som jag har sökt svar på i min undersökning: vilka argument förekommer i debattartiklarna och insändarna och hur förhåller sig argumenten i debattartiklarna och insändarna till skollagen och värdegrunden i läroplanerna? Jag har kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor. Föräldrarnas och barnens rättigheter kan dock bli motstridiga i förhållande till internationella konventioner, nationella lagar och värdegrunden i skolan. Även granskningen av, insynen i och lagstiftningen kring de konfessionella friskolorna friskolor förekommer som delar i debatten. Argumenten kring segregation, integration och ett mångkulturellt samhälle inkluderar många olika aspekter för och emot konfessionella friskolor och är betydande inslag i den aktuella värdegrunden i läroplanerna. Den sekulära staten, demokrati, mångfald och icke-konfessionell undervisning är andra argument som också illustrerar innehållet i debattartiklarna och insändarna i dagstidningarna och som berör, problematiserar och klarlägger förhållandena mellan dessa argument, skollagen och värdegrunden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Friskolor
fristående skolor
läroplaner
skollag
tidningar
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/1936 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics