Konfessionella friskolor

DSpace Repository

Konfessionella friskolor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Widenfors, Marcus
dc.date.accessioned 2006-01-27T11:44:44Z
dc.date.available 2006-01-27T11:44:44Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1936
dc.description Syftet med den här uppsatsen har varit att genom kvalitativ metod undersöka vilka argument som förekommer i dagstidningars - Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - debattartiklar och insändare om konfessionella friskolor i relation till och i en diskussion om skollagen och värdegrunden i läroplanerna. Jag har utifrån detta syfte genomfört en litteraturöversikt, som introducerat och orienterat mig i det som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. Jag har utgått ifrån två frågeställningar som jag har sökt svar på i min undersökning: vilka argument förekommer i debattartiklarna och insändarna och hur förhåller sig argumenten i debattartiklarna och insändarna till skollagen och värdegrunden i läroplanerna? Jag har kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor. Föräldrarnas och barnens rättigheter kan dock bli motstridiga i förhållande till internationella konventioner, nationella lagar och värdegrunden i skolan. Även granskningen av, insynen i och lagstiftningen kring de konfessionella friskolorna friskolor förekommer som delar i debatten. Argumenten kring segregation, integration och ett mångkulturellt samhälle inkluderar många olika aspekter för och emot konfessionella friskolor och är betydande inslag i den aktuella värdegrunden i läroplanerna. Den sekulära staten, demokrati, mångfald och icke-konfessionell undervisning är andra argument som också illustrerar innehållet i debattartiklarna och insändarna i dagstidningarna och som berör, problematiserar och klarlägger förhållandena mellan dessa argument, skollagen och värdegrunden. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Friskolor sv_SE
dc.subject fristående skolor sv_SE
dc.subject läroplaner sv_SE
dc.subject skollag sv_SE
dc.subject tidningar sv_SE
dc.subject värdegrund sv_SE
dc.title Konfessionella friskolor en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics