Så länge säsongen inte tar slut. En intervjustudie om säsongarbete, relationer och sexuell hälsa.

DSpace Repository

Så länge säsongen inte tar slut. En intervjustudie om säsongarbete, relationer och sexuell hälsa.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Så länge säsongen inte tar slut. En intervjustudie om säsongarbete, relationer och sexuell hälsa.
Author Skarpås, Emma
Date 2014
English abstract
People are travelling more. Research shows that travelling temporarily changes people as sexual beings; they have more sexual partners, become more adventurous, and tend to assess risk poorly. Behaviour people would usually consider out of character becomes the norm. The area of tourism and sexuality has been extensively researched. However, even though long-stay travellers are considered having an increased risk for sexually transmitted infections, only a few studies have focused on seasonal workers in tourist hotspots. Therefore the aim of this study was to explore the interaction between seasonal work, sexuality and sexual health. Methods: Eleven semi-structured interviews were conducted with Swedish seasonal workers in Phuket, Thailand. The interviews were analyzed by applying theories of liminality (Turner, 1969), sexual scripts (Simon & Gagnon, 1999) and hierarchies of sexual acts (Rubin, 1999). The results show that seasonal workers experience wide-ranging possibilities for sexual encounters and relationships, however, several expressed that the contextual behaviour led to difficulties in establishing long-term emotional relationships. The interviewees reported an expansion of their sexual repertoire while abroad, including wearing “sexier” clothes, having same-sex encounters, engaging in sex with multiple partners such as threesomes and “gang bangs”, and experiencing commercial sex. While all had visited local health care services none had used the services of a local sexual health clinic. Few had recently been tested for HIV/STI, but self-medication with antibiotics (Azithromycin) bought at the pharmacy was a common practice. Conclusion: The study suggests that seasonal workers abroad should be targeted with sexual health programs, aiming at increasing sexual health knowledge and safer sex practices, and decreasing self medication for STIs.
Swedish abstract
Människor reser allt mer. Forskning har visat att utlandsresor gör något med oss som sexuella varelser; människor ligger mer, vågar prova nytt och sättet att bedöma risk är satt ur spel. Beteenden som annars skulle betraktats som oförenliga med ens personlighet blir plötsligt förenliga. Forskning om turism och sexualitet är utbredd men få har intresserat sig för de som arbetar i turistmentalitetens miljöer. Syftet med denna studie var att undersöka samspelet mellan säsongsarbete, sexualitet och sexuell hälsa. Studien utfördes på ön Phuket i Thailand och med semistrukturerade intervjuer som metod. Elva säsongsarbetare ingick i studien. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teorier om liminalitet (Turner, 1969), sexuella skript (Simon & Gagnon, 1999) och sexuella värdehierarkier (Rubin, 1999). Resultatet visar att möjligheterna till sexuella möten och relationer är goda men flera berättar om en problematik vid längre relationer. Flera vittnade om en vidgad sexuell repertoar vilken inkluderade ”sexigare” klädsel, samkönade sexuella möten, multipla partners, samt köp och försäljning av sexuella tjänster. Hälso- och sjukvård besöks i ärenden som inte är kopplade till sexualiteten. Få hade testat sig för hiv/STI, desto fler hade självmedicinerat. Studien visar ett behov av fokus på säsongsarbetare som målgrupp för preventiva insatser vad gäller sexuell hälsa, vilka har potential att även nå turister.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject säsongsarbete
sexuell hälsa
hiv/STI
liminalitet
självmedicinering
Sverige
Thailand
Handle http://hdl.handle.net/2043/19387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics