”Katten bottagotta” - En studie i utemiljö med fokus på små barns kommunikation och samspel

DSpace Repository

”Katten bottagotta” - En studie i utemiljö med fokus på små barns kommunikation och samspel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Katten bottagotta” - En studie i utemiljö med fokus på små barns kommunikation och samspel
Author Nyqvist, Fanny ; Larsson, Theresia
Date 2015
English abstract
The aim of this study is to give the reader an insight in toddler communication. Their interaction with other children and preschool teachers, in an organised preschool outdoor environment and in a forest environment. The study also includes observations of how preschool teachers support and challenge toddlers in their communication and interaction. In preparation for this study previous studies on communication and interaction on toddlers has been researched. Previous studies mostly focus on an indoor environment, which means that there is a lack of information on communication and interaction in the outdoor environment. This study has a sociocultural perspective which is reflected in the choices of pre study material, focusing on social interaction between human beings. To collect our empirical data we used video observations and field notes. In the study we can see that the toddlers are using their body language, sounds and words as communication-tools, they also apply their past experience onto others in their environment when communicating. When finding objects in their environment, toddlers use them to communicate and interact with their peers and preschool teachers.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ge läsaren en inblick i småbarns kommunikation. Hur deras samspel med andra barn och förskollärare kan te sig i en organiserad förskolas utemiljö och i skogsmiljö. Studien omfattar också observationer av hur förskollärare stödjer och utmanar småbarn i deras kommunikation och samspel. Förberedelser för denna studie har varit undersökningar av tidigare studier kring kommunikation och samspel kring småbarn. De tidigare studierna fokuserar främst på en inomhusmiljö, vilket innebär att det finns en brist på information om kommunikation och samspel i utemiljön. Denna studie har ett sociokulturellt perspektiv vilket återspeglas i val av förstudie material, med fokus på social interaktion mellan människor. För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av videoobservationer och fältanteckningar. I studien kan vi se att småbarn använder sitt kroppsspråk, ljud och ord som kommunikationsverktyg, de tillämpar sina tidigare erfarenheter i möten med andra i sin omgivning när de kommunicerar. När de små barnen hittar föremål i sin omgivning, använder de dessa för att kommunicera och interagera med sina kamrater och förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Preschool
Communication
Interaction
Toddler
Outdoor environment
Sociocultural perspective
Förskola
Kommunikation
Interaktion
Småbarn
Utemiljö
Sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/19391 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics