Naturvetenskap i förskolan: En studie av några förskollärares upplevelser av naturvetenskap i förskolan ur ett implementeringsperspektiv

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan: En studie av några förskollärares upplevelser av naturvetenskap i förskolan ur ett implementeringsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i förskolan: En studie av några förskollärares upplevelser av naturvetenskap i förskolan ur ett implementeringsperspektiv
Author Camo, Alma ; Bonthron Engstrand, Louise
Date 2015
Swedish abstract
Den reviderade läroplanen för förskolan trädde i kraft 2011. Vi har i denna studie intervjuat förskollärarna om hur de har upplevt läroplanens reviderade mål i naturvetenskap samt hur de relaterar dessa mål till verksamheten. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade fem förskollärare. Förskolan ingår sedan 2011 i det svenska skolsystemet vilket innebär att förskolan är politiskt styrd av riksdag och regering via skollagen och läroplanen. Förskollärarna är de som förväntas realisera dessa styrdokuments intentioner. Att styra förskollärare på det sättet är inte så enkelt för det innebär att en förändring måste ske i deras arbetssätt. I samband med läroplanens revidering kom ämnesdidaktik att få en större roll. Detta har inneburit ett förändrat uppdrag för förskolläraren och ställer allt högre krav på dennes kompetens (Persson, 2014). Vissa förskollärare kan vara mer positiva, andra mer negativa till implementeringen, det vill säga genomförandet av nya politiska beslut. En implementeringsprocess kan ta tid i förhållande till den komplexa yrkesroll som är förskollärarens (Sheridan, 2015). Vi hade en föreställning om att det är svårt att arbeta med naturvetenskap i förskolan, vilket vår studie bekräftade. Vidare visar vår studie att processen med att verkställa de nya målen i naturvetenskap fortfarande pågår samt att det inte är endast förskollärarnas fel att implementeringen av den reviderade läroplanen går trögt. Andra faktorer som också påverkar är exempelvis begränsade resurser och hur målen är formulerade i läroplanen. Nyckelord: förskola, förskollärare, förändringsarbete, implementering, läroplan, läroplansteori, naturvetenskap, närbyråkrat
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
förskollärare
förändringsarbete
implementering
läroplan
läroplansteori
naturvetenskap
närbyråkrat
Handle http://hdl.handle.net/2043/19409 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics