Två filmer om medeltiden- kunskap, förståelse och historiemedvetande

DSpace Repository

Två filmer om medeltiden- kunskap, förståelse och historiemedvetande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Två filmer om medeltiden- kunskap, förståelse och historiemedvetande
Author Andersson, Sandra ; Gunnarsson, Martina
Date 2006
English abstract
The purpose of this work is to discuss historic Hollywood movies in relation to the teaching of history in Swedish Schools today. Hollywood movies are in today’s society a part of the student’s everyday life and historians have increasingly come to discuss how history is used in these movies and how this affects our historic consciousness. Movies can be seen as pedagogical tools, an experience that will lead to an interest and a search for knowledge. What this paper strives to examine is if you can learn anything about the past by watching historic Hollywood movies and in extent if it can serve to develop student’s historic consciousness. Taking its beginning in a project about two movies dealing with the Middle Ages, Robin Hood- Prince of Thieves and A Knight’s tale, this paper discusses basic knowledge, comprehension and historic consciousness.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att diskutera förhållandet mellan historisk spelfilm och historieundervisningen i den svenska skolan idag. Spelfilm har blivit en del av elevers vardag och historiker diskuterar i allt högre grad hur historia används i spelfilmer och hur detta påverkar vårt historiemedvetande. Möjligtvis är det så att detta bruk av historia leder till ett nytt historiemedvetande. Film kan ses som ett pedagogiskt redskap, en upplevelse som leder fram till intresse och kunskap. Vad detta arbete strävar mot är att undersöka om man kan lära sig något om det förflutna genom historisk spelfilm samt om historisk spelfilm kan utveckla elevers historiemedvetande. Arbetet tar sin utgångspunkt i ett projekt om historisk spelfilm genomfört med högstadie- och gymnasieelever på två skånska skolor. Med avstamp i visandet av två filmer om medeltiden; Robin Hood- Prince of Thieves och En riddares historia, diskuteras faktakunskap, förståelse och historiemedvetande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historisk spelfilm
historiemedvetande
pedagogiska redskap
film i skolan
medeltiden
Historic Hollywood movies
historic consciousness
pedagogical tools
movies in teaching
The Middle Ages
Handle http://hdl.handle.net/2043/1941 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics