Inne eller ute

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inne eller ute
Author Hellgren, Martin
Date 2015
Swedish abstract
I arbetet som resurslärare har jag stött på elever (i behov av särskilt stöd) som vägrar att vara med klassen i en ”vanlig” klassrumsmiljö, samt de elever som vägrat gå ut för att få extra hjälp. Jag har funderat vad det är som gör detta, vad är den drivande motiveringen? Vilka hinder och möjligheter ser eleverna i de olika formerna, och hur det personliga välbefinnandet påverkas. Jag har använt mig av specialpedagogisk samt psykologisk litteratur. Och via min valda teori, KASAM, har jag blivit införstådd med hur eleverna i arbetet har resonerat kring sin lärandesituation och de val de gör angående att vara inne eller ute från klassen. Via begreppen Delaktighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet i KASAM har jag sett hur eleverna väljer för att uppnå dessa tre, eller väljer vilket som känns viktigast för dom.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject inkludering
barn i behov av särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/19413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics