Issues of Students' Absence

DSpace Repository

Issues of Students' Absence

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Issues of Students' Absence
Author Lundblad, Ida
Date 2006
English abstract
All teachers will inevitably be confronted with issues related to students’ absence. This study sets out to investigate how language teachers’ daily work is affected when students are absent. Four language teachers at an upper secondary school were interviewed about their experiences of and their views on students’ non-attendance. They were also asked to describe how they handle absence as a part of their daily routines. All the informants thought that absence is a serious problem. Form teachers’ workload is especially affected if their class has many students with high absence. Their strategies for handling absence were based on their aim to keep their workload down and to obtain fairness and equivalence.
Swedish abstract
Alla lärare kommer förr eller senare att konfronteras med situationer som uppstår till följd av att elever är frånvarande. Denna studie undersöker hur lärares dagliga arbete påverkas när elever inte är närvarande. Fyra lärare på en gymnasieskola blev intervjuade om sina erfarenheter och syn på frånvaro och skolk. De blev också ombedda att beskriva hur de hanterade detta i sina dagliga rutiner. Resultaten visar att de intervjuade lärarna tyckte att frånvaro och skolk var ett allvarligt problem. De tyckte också att detta påverkade deras arbetsbörda, fram för allt om de var klassföreståndare i en klass med hög frånvaro. Lärarnas strategier för att hålla skolk nere baserades bland annat på att skapa ett gott arbetsklimat i klassrummet och att upprätthålla rättvisa och likvärdighet i klassen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject absent students
attendance
policy for absence
truancy
Handle http://hdl.handle.net/2043/1942 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics