Successful Pupils' Extrinsic and Intrinsic Motivational Factors for Learning English in the Classroom

DSpace Repository

Successful Pupils' Extrinsic and Intrinsic Motivational Factors for Learning English in the Classroom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Successful Pupils' Extrinsic and Intrinsic Motivational Factors for Learning English in the Classroom
Author Bergdahl, Åsa ; Thörn, Angelica
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to investigate what motivates six successful pupils at upper secondary school to want to learn English as a second language in a classroom situation. This was done by looking at extrinsic and intrinsic motivational factors. The method used within this thesis is qualitative and we performed individual semi-structured interviews. The results of this study indicate that, unfortunately, in an educational ambience extrinsic motivational factors are dominant. The most interesting finding of this study is the strong connection between successful pupils and having goals that go beyond achieving high grades. This implies that if we as teachers can get our pupils to look beyond the grades and also get them to see the need that they have for knowing English, we can get our pupils to be more successful.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka vad det är som motiverar sex högpresterande gymnasielever att vilja lära sig engelska i skolan. Detta gjordes genom att titta på yttre och inre motivationsfaktorer. Vi använde oss av kvalitativa, individuella, semi-strukturerade intervjuer. Resultaten av vår studie indikerar att det i en utbildningsmiljö tyvärr är de yttre motivationsfaktorerna som dominerar. Den mest intressanta upptäckten i denna studie är det starka sambandet mellan högpresterande elever och att ha mål som sträcker sig bortom att uppnå höga betyg. Detta implicerar att om vi lärare kan få våra elever att se bortom betygen och inse behovet de har för att kunna engelska, så kan vi få våra elever att bli mer högpresterande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject extrinsic
intrinsic
motivation
successful pupils
Handle http://hdl.handle.net/2043/1943 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics