Förekommer en mer språkutvecklande miljö i profilklasser? En studie av två språkutvecklande miljöer Do Profiling Classes have a more Language Developing Environment? A study of two language developing environments

DSpace Repository

Förekommer en mer språkutvecklande miljö i profilklasser? En studie av två språkutvecklande miljöer Do Profiling Classes have a more Language Developing Environment? A study of two language developing environments

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förekommer en mer språkutvecklande miljö i profilklasser? En studie av två språkutvecklande miljöer Do Profiling Classes have a more Language Developing Environment? A study of two language developing environments
Author Hansson, Pernilla ; Skoog, Anna
Date 2006-01-31
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt examensarbete handlar om språkutvecklande miljöer i skolan, med definitionen att eleverna själva och tillsammans med andra får möjlighet att utveckla sitt språk, genom läs- och skrivprocessen samt samtal och lyssnande. Detta sker när eleverna får möjlighet att läsa och skriva olika typer av texter riktade till flera mottagare. Med ett klassrumsklimat som präglas av flerstämmighet, där flera röster uppmärksammas och inte bara lärarens. Syftet med vårt arbete är att undersöka om det finns någon skillnad i de språkutvecklande miljöerna mellan två olika arbetslag på en skola med profilklasser. Studien baseras på ett arbetslag med undervisning i musikklasser och ett arbetslag som inte undervisar några profilklasser. Vi använder oss av kvalitativa undersökningsmetoder i form av frågeformulär och intervjuer. Undersökningen baseras på svaren från sex lärare. I resultatet redovisas lärarnas svar utifrån kategorierna bibliotek, läromedel och andra texter, kommunikation, elevinflytande, undervisning och språkutvecklande miljöer. Eftersom vår studie är av liten omfattning kan vi inte dra några generella slutsatser. Men vi kan inte se att det förekommer några klara skillnader i de språkutvecklande miljöerna i de olika arbetslagen. Nyckelord: språkutvecklande miljöer och profilklass
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutvecklande miljöer
profilklass
Handle http://hdl.handle.net/2043/1945 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics