Pedagogernas syn på populärkulturell film

DSpace Repository

Pedagogernas syn på populärkulturell film

Details

Files for download
Icon
Examensarbete i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogernas syn på populärkulturell film
Author Nilsson, Teddy ; Jönsson, Filip
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers normer kring populärkulturell film i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Två förskollärare och en barnskötare intervjuades för att få en förståelse kring ämnet. Vi valde i studien att kalla de intervjuade för pedagoger, då vi finner att alla som arbetar i förskolan har ett betydande ansvar för barns utveckling i olika ämnen. Vårt fokus är deras syn och tankar och inte vilken titel de har i förskolan. När vi skriver generell film menar vi filmen som inte är kopplad till populärkulturen. Resultatet av detta examensarbete sammanfattas som att pedagoger har normer angående populärkulturell film och att pedagoger har en rädsla för våldet som förekommer i filmer och tv-serier. Den generella filmens funktion är på förskolan att vara tidsfördriv, lugnande medel och lärandeverktyg medan populärkulturell film inte används i lärandesyfte utan mest som tidsfördriv. Pedagogerna anser att film kan användas som lärandeverktyg inom temat. Pedagoger menar att kunskap inom film kan användas för att skapa och dramatisera film men tids- och kunskapsbrist begränsar dessa möjligheter. Utifrån pedagogernas perspektiv är populärkulturen ett komplext ämne men de ser möjligheter till lärande genom användandet av populärkulturens innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
norm
pedagog
populärkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/19473 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics