Hållbar utveckling i det globala rummet : förutsättningar för skolungdomars kunskapsbildning i lokal undervisning

DSpace Repository

Hållbar utveckling i det globala rummet : förutsättningar för skolungdomars kunskapsbildning i lokal undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference other
Title Hållbar utveckling i det globala rummet : förutsättningar för skolungdomars kunskapsbildning i lokal undervisning
Author Nordén, Birgitta
Date 2015
Swedish abstract
Det globala klassrummets förutsättningar för skolungdomars kunskapsbildning lokalt om förebyggande strategier för hållbar utveckling undersöktes utifrån Young Masters Programme (YMP). Sedan 1999 har YMPs nätbaserade gratiskurser ägt rum i drygt 110 länder. Olika sätt som skolungdomar upplevde sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet analyserades och beskrevs genom ett fenomenografiskt perspektiv på lärande. Data samlades in över nätet genom öppna frågor angående hur ungdomarna angrep ämnesområdet under lärprocessen. Bland 712 enkätsvar från flera olika länder i världen gjordes ett slumpvist urval kopplat till ett strategiskt urvalssteg, varvid trettio av dessa svar ingick i analysen, och mönster söktes på en övergripande nivå. Resultatet visade: (1) Skolungdomarna lär utifrån det nära sammanhanget, då de befinner sig i det lokala rummet och söker sig ut i det globala klassrummet; (2) Kunskap genom vetenskapen genom kursen ökar skolungdomarnas medvetenhet om miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. De upplever att de börjar bli medvetna om den värld de lever i; (3) Kunskap genom möten människor emellan från olika kulturer, medvetenhet om andra länder utifrån ungdomarna i dessa länder bidrar till en annorlunda förståelse för varandra och för de kulturer som de kommer från. Tankeutbyte uppstår ungdomarna emellan. Skolungdomarna lever i två kunskapsvärldar, vilka inte är isolerade från varandra. Deras lärandekontext består av en värld i skolan som möter en värld utanför skolan med den ”verklighetsbaserade” kunskapen. För den enskilde är det en drivkraft att som person inte stå ensam med sina tankar, när det gäller hållbarhetsfrågor i samtiden och vilka kan accentueras i framtiden. Förutsatt behovet av lärande för hållbar utveckling, stärks ungdomarnas globala kunskapsbildningar utifrån att det kontinuerligt ges tillfällen till kommunikation, diskussion och interaktion. Forskningen är ett bidrag till utveckling av speciellt mål 4 i Sustainable Development Goals (SDGs) från FN-dokumentet "Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development".
Conference
Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne (2015 : Malmö, Sweden)
Link https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Dokument%2... (external link to publication)
Host/Issue Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts
Pages 2
Page 27-28
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling i lokal undervisning.
globala rummet
Young Masters Programme
YMP
fenomenografi
Sustainable Development Goals
SDG
Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development
globala klassrummet
lärprocess
verklighetsbaserad kunskap
vetenskapsbaserad kunskap
skolungdomar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Dialogkonferens 2015, Pedagogisk forskning i Skåne, Malmö, 27 augusti ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/19480 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Dialogkonferen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics