FALLPREVENTION. En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot fall bland äldre personer i ordinärt boende.

DSpace Repository

FALLPREVENTION. En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot fall bland äldre personer i ordinärt boende.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title FALLPREVENTION. En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot fall bland äldre personer i ordinärt boende.
Author Christensson, Anna ; Jönsson, Linda
Date 2006-02-01
English abstract
Fall and its consequences is a great problem in the public health all over the world. The preventive effort from nurses to reduce falls is one of many important actions in nursing. Because of the increasing amount of older in Sweden and the older living longer in their own homes, where most of the falls take place, a systematic review was made to examine what a nurse in public health service could do to decrease the fall risk. It appeared that use of hip-protectors, training of balance- and muscular strength and education seems to be the most successful actions.
Swedish abstract
Fall och dess följder är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Sjuksköterskans preventiva insatser för att förhindra fall är en av de många viktiga förebyggande insatserna i sjukvården. Med tanke på att andelen äldre ökar i Sverige och allt fler äldre bor kvar hemma, där en stor del av fallen sker, gjordes en litteraturstudie för att undersöka vad en sjuksköterska i hemsjukvården kan göra för att minska riskerna för fall. Det visade sig att användandet av höftskyddsbyxor, träning av balans- och muskelstyrka och utbildning var de mest framgångsrika åtgärderna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Balans
fall
hemsjukvård
litteraturstudie
muskelträning
ordinärt boende
prevention
sjuksköterska
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/1949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics