Organdonation - Livet som en gåva

DSpace Repository

Organdonation - Livet som en gåva

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Organdonation - Livet som en gåva
Author Taeb, Lida ; Magnusson, Åsa
Date 2006
English abstract
Everyday people die while they´re waiting for appropriate organs for transplant. This in spite of the fact that many investigations show that the majority of people are willing to donate their organs. The purpose of this systematic literature review study was to shed light on the importance of knowledge about the organ donation question and its complexity so that the nurse in the best way can support and educate patients and relatives in the organ donation questions. Our research questions were: What knowledge in the organ donation question can make it easier for the nurse in the care with supporting and educate patient and relatives? Which role has the nurse with the work to increase appropriate organs for transplant? What needs of care have the relatives of a potential organ doner? Through critical and analyse review of eight scholarly articles a number of themes were identified: The importance of information, the meaning of good communication, the value of the meeting, and the meaning of knowledge. The result shows that it is within these areas that the changes must occur, for the nurse to support and educate patients and relatives and with this contribute to increase the amount of organ donors.
Swedish abstract
Det dör dagligen människor som väntar på lämpliga transplantationsorgan. Detta trots att många undersökningar visar att majoriteten av alla människor är villiga att donera sina organ. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa vikten av kunskap i organdonationsfrågor och dess problematik för att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna stödja och undervisa patienter och anhöriga i organdonationsfrågor. Våra frågeställningar var: Vilka kunskaper i organdonationsfrågan kan underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete med att stödja och undervisa patienter och anhöriga? Vilken roll har sjuksköterskan i arbetet med att öka tillgången på lämpliga transplantationsorgan? Vilka omvårdnadsbehov har de anhöriga till en potentiell organdonator? Genom att kritiskt granska och analysera åtta vetenskapliga artiklar har ett antal faktorer identifierats som har legat till grund för följande fyra teman: vikten av information, betydelsen av god kommunikation, bemötandets värde och kunskapens innebörd. Resultatet visar att det är inom dessa områden som förändringar bör ske, för att sjuksköterskan ska kunna stödja och undervisa patienter och anhöriga och med detta medverka till att antalet organdonatorer ökar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
information
kunskap
kommunikation
omvårdnad
organdonation
sjuksköterskans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/1950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics