Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

DSpace Repository

Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sarac, Susanna
dc.contributor.author Tangen Olsson, Kaisa
dc.date.accessioned 2015-10-08T07:13:59Z
dc.date.available 2015-10-08T07:13:59Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19502
dc.description Abstrakt Förskolläraren har i sitt uppdrag att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska inlärning ska bli tillgodosedd. Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärarnas syn på grundsyn och arbetssätt med matematik i förskolan. Intresset för att undersöka detta är byggt på forskningsproblemet som handlar om lärarnas osäkerhet kring undervisning i matematik. Rapporten har visat faktorer som har spelat roll för deras undervisning. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv som innefattar förskollärarens grundsyn, arbetssätt, aspekter kring matematikdidaktik samt miljöaspekter valdes i syfte att undersöka forskningsområdet utifrån olika perspektiv. Studiens frågeställning besvarades utifrån teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet, utvecklingspedagogik och variationsteorin, i relation till tidigare forskning. Vi genomförde en kvalitativ studie där sju verksamma förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner deltog i enskilda semistrukturerade intervjuer. Våra intervjuer visade att förskollärarnas grundsyn var snarlika, men arbetssätten varierade vilket kunde bero på läroplanen som ett tolkningsbart styrdokument. Genom den egna utbildningen fick förskollärarna nya matematiska glasögon, och i deras förskolemiljöer kunde de synliggöra matematiken på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Leken, som en artefakt och akt var ett tillvägagångssätt för att stimulera barns matematiska lärande i samspelet dem emellan. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject arbetssätt en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject förskollärare en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject matematik en_US
dc.title Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics