Flerspråkiga gymnasielevers upplevelse av sin skolsituation

DSpace Repository

Flerspråkiga gymnasielevers upplevelse av sin skolsituation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga gymnasielevers upplevelse av sin skolsituation
Author de Verdier, Gabriella
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to study the multilingual perspective of th eschoolsituation of students whose learning language in fact is their seconde language, i.e. Swedish.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av hur flerspråkiga gymnasieelever uppfattar sin skolsituation då de har ett annat modersmål än svenska, med fokus på inlärningen av ett för dem tredje språk. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om språkinlärning samt skolsituationen för och resultat hos flerspråkiga elever. Med hjälp av en serie intervjuer skapas en bild av några elevers upplevelse av sin skolsituation. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att synen på flerspråkiga elever ofta är något ensidig och fokuserad på elever med problem och bortser från en grupp mycket framgångsrika elever som lärt sig att utnyttja alla sina kunskaper. Dessutom är det tydligt att trygghet och självkänsla är av vikt för flerspråkiga elever med annan kulturell bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
resultat
självkänsla
språkinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics