Flexible Studies of English - A Case Study of Students' and Teachers' Perceptions of Flexible Learning in Adult Education

DSpace Repository

Flexible Studies of English - A Case Study of Students' and Teachers' Perceptions of Flexible Learning in Adult Education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flexible Studies of English - A Case Study of Students' and Teachers' Perceptions of Flexible Learning in Adult Education
Author Bengtsson, Mathilda ; Rehn, Emma
Date 2005
English abstract
This dissertation is a case study of the English workshops at an adult education school. Our purpose is to provide an understanding of how students and teachers perceive flexible learning and how the study form relates to the steering documents and current theory on how languages are learned. The empirical study consists of observations and interviews with two teachers and five students. Our findings show that the students and teachers are generally content with the study form. Students specifically appreciate the opportunity to plan their own time, although it involves taking a great deal of responsibility. They do not miss the social aspects of having a class, but the teacher´s attention is important. The teachers perceive the study form to be beneficial for some students and though they see a clash between facilitating interaction and individualization, they find the workshop to be a good complement to regular classroom courses.
Swedish abstract
Detta examensarbete är en fallstudie av studieverkstaden i engelska på en kommunal vuxenskola. Vårt syfte är att nå en förståelse för hur studerande och lärare uppfattar flexibelt lärande och hur studieverkstadsformen relaterar till styrdokumenten och aktuell teori om språkinlärning. Den empiriska studien består av observationer och intervjuer med två lärare och fem studerande. Våra resultat visar att studenterna och lärarna generellt sett är nöjda med studieformen. Studenterna uppskattar särskilt att de ges möjlighet att själva planera sin tid även om det innebär ett stort ansvarstagande. De saknar inte de sociala aspekterna med att ingå i en klass, men anser att lärarens uppmärksamhet är viktig. Lärarna uppfattar studieformen som fördelaktig för vissa studerande och även om de ser en motsättning mellan att skapa möjligheter att interagera och individualisera uppfattar de studieverkstaden som ett bra komplement till klassundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject adult education
English
flexible Learning
workshops
Handle http://hdl.handle.net/2043/1952 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics