Djurassisterad pedagogik

DSpace Repository

Djurassisterad pedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Djurassisterad pedagogik
Author Lindahl, Cassandra
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om man kan ha användning av djur inom pedagogiken. Jag vill ta reda på om man med hjälp av djurassisterad pedagogik kan hjälpa elever att få upp sitt intresse för undervisningen. Det kommer tas upp vilka positiva och negativa konsekvenser djurassisterad pedagogik kan ha. För att ta reda på detta har jag observerat två skolor. Det har även genomförts intervjuer med tre hundförare och en lärare. Genom dessa undersökningar har jag sett många fördelarna med att använda sig utav djurassisterad pedagogik. Då detta är ett arbetssätt som ännu inte är vanligt i Sverige är det viktigt att uppmärksamma både de positiva och negativa konsekvenserna som djurassisterad pedagogik leder till.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject djur
djurassisterad pedagogik
pedagogik
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/19526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics