Out of sight – out of mind The shipbreaking industry in Chittagong, Bangladesh

DSpace Repository

Out of sight – out of mind The shipbreaking industry in Chittagong, Bangladesh

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Out of sight – out of mind The shipbreaking industry in Chittagong, Bangladesh
Author Ek, Andreas ; Engström Ingelsson, Erik
Date 2015
English abstract
The shipbreaking industry in Chittagong, Bangladesh is a matter of environmental injustice due to the export of environmental problems and risks. This thesis fills the current gap in research regarding qualitative material concerning the shipbreaking industry. Currently, one of the most important voice has not entered the academic discourse – the voice of the individuals living in the communities surrounding the industry. The empirical material was gathered by conducting semi-structured interviews during a two months field study in smaller communities around the shipbreaking yards. The result displays the respondent’s views on the industry, and show how they are affected by it. A clear pattern emerges and embodies the theories showing how risk and environmental problems are exported, these are then absorbed by individuals in the periphery. Export of environmental problems, poverty and increasing risks constitutes a causality and creates environmental injustice.
Swedish abstract
Shipbreaking industrin i Chittagong, Bangladesh är i huvudsak en fråga om miljöorättvisa på grund av exporten av miljöproblem och risk. Föreliggande examensuppsats syftar till att fylla bristen på kvalitativ forskning kring ämnet. För närvarande har en av de viktigaste rösterna inte varit en del av den akademiska diskursen – rösten från individer som bor i områdena kring industrin. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer under en två månader mindre fältstudie i samhällena som ligger kring industrin. Resultatet synliggör respondenternas syn på industrin och visar hur de är påverkade av den. Ett tydligt mönster framträder ur materialet och förkroppsligar teorierna som visar hur risk och miljöproblem exporteras från center, dessa absorberas sen av individerna i periferin. Export av miljöproblem, fattigdom och ökade risker utgör en kausalitet och skapar miljöorättvisa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language eng (iso)
Subject Bangladesh
Chittagong
Shipbreaking
risk
environmental problems
environmental justice
Hazardous waste
world system theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/19546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics