Naturvetenskaplig energiundervisning i strävan mot en hållbar utveckling

DSpace Repository

Naturvetenskaplig energiundervisning i strävan mot en hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskaplig energiundervisning i strävan mot en hållbar utveckling
Author Ekstrandh, Alexandra ; Lind, Pernilla
Date 2006
Swedish abstract
Vi ville förändra skolans energiundervisning så att den bättre skulle bemöta både elevernas svårigheter inom energiområdet och de önskemål eleverna har om undervisning i dagens skola. Dessutom har vårt arbete präglats av hållbar utveckling. Vi valde att arbeta med undervisningssekvenser där vi designat och motiverat sekvenserna utifrån ämnesdidaktisk forskning, beprövad erfarenhet om elevers attityder och förståelse kring naturvetenskap samt hur man genom undervisning kan få elever att nå en mer vetenskaplig förståelse. Samtidigt har vi försökt att utgå från elevernas önskemål genom att göra en varierad och intresseväckande undervisning med icke-traditionella metodinslag eftersom det i återkommande utvärderingar påpekas att elevernas intresse för naturvetenskap sjunker och att detta beror på svalnande intresse p.g.a. otidsenliga läromedel och undervisningsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject energi
naturvetenskap
undervisningssekvens
hållbar utveckling
vardagsföreställningar
elevintresse
elevattityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/1957 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics