Bilder i kemiundervisningen - vilken betydelse har de när elever ska formulera några olika begrepp?

DSpace Repository

Bilder i kemiundervisningen - vilken betydelse har de när elever ska formulera några olika begrepp?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder i kemiundervisningen - vilken betydelse har de när elever ska formulera några olika begrepp?
Author Andersson, Annika
Date 2006-02-01
English abstract
The role of pictures in conceptual understanding of chemistry was studied among high school students by evaluating the understanding of two concepts with and without pictures . The results suggest that pictures help the students to explain the concepts. The mechanism is probably that the pictures help to build cognitive connections between words and pictures. The results also show that students prefer simple pictures in colour, visualising a reaction in many steps.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilken betydelse bilder har då elever som läser gymnasiekemi ska redogöra för några olika begrepp. Två vanliga begrepp; lösningar och syror valdes ut och förståelse av dessa begrepp mättes hos elever vid två olika skolor i en enkätundersökning. Eleverna kunde lättare redogöra för begreppen när de fick tillgång till en bild och skillnaden var signifikant. Mekanismen bakom detta är troligen att bilden hjälpte dem att bygga en inre bild av ett fenomen, som sedan blev enklare att uttrycka i ord. Det fanns ingen skillnad i begreppsförståelse mellan de två skolorna, men elever som läste kemi B kunde redogöra utförligare för begreppen än eleverna i kemi A. Undersökningen visar också att eleverna själva är mycket positiva till bilder i undervisningen. De bilder som eleverna föredrar―enkla, tydliga, färgbilder som visar förlopp eller reaktioner― är också de bästa ur undervisningssynpunkt, enligt tidigare forskning. Utifrån resultaten och tidigare forskning diskuteras hur man bör tänka didaktiskt, när man använder bilder i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begrepp, bilder, förklarande bild, illustration, kemi, lösningar,syror
Handle http://hdl.handle.net/2043/1960 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics