Svenska som andraspråk - enligt sex pedagoger på en mångkulturell skola (Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school

DSpace Repository

Svenska som andraspråk - enligt sex pedagoger på en mångkulturell skola (Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school

Details

Files for download
Icon
Svenska som andraspråk
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska som andraspråk - enligt sex pedagoger på en mångkulturell skola (Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school
Author Lundahl, Charlotta
Date 2006-02-01
English abstract
Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school.
Swedish abstract
Med hjälp av intervjuer av sex pedagoger på en mångkulturell skola i Malmö har jag undersökt synen på ämnet svenska som andraspråk. Jag har med hjälp av dessa sex personer haft ambitionen att skapa en bild av hur man arbetar med svenska som andraspråk på en skola. En bidragande faktor till min undersökning är det ökande antalet barn med annat modersmål än svenska som uppstått i mitt undersökningsområde. Som utgångspunkt har jag använt mig av Skolverkets lägesbedömning 2005, där anmärkningar finns angående brister i hur undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förbättringar
kursplanen
modersmål
Skolverket
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/1965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics