Strategier för genus- och jämställdhetsarbete i skolverksamheten

DSpace Repository

Strategier för genus- och jämställdhetsarbete i skolverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strategier för genus- och jämställdhetsarbete i skolverksamheten
Author Nordbeck, Martin
Date 2006
English abstract
Strategies for work with gender and equality in schools
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att ta reda på hur man kan underlätta för personalen i skolan när det gäller genus- och jämställdhetsarbete. Arbetet ger en översikt över teorier och metoder som kan kopplas till detta. Med hjälp av dessa teorier och metoder konstruerar jag 10 budord som ska fungera som stöd i det praktiska arbetet i skolverksamheten. Sammanfattningsvis handlar mitt arbete om att sätta fingret på de viktigaste sakerna i arbetet med genus och jämställdhet. De 10 budorden finns som bilaga till arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autonomi
intimitet
feministisk analys
genus
kön
norm
Handle http://hdl.handle.net/2043/1967 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics