Empati-Didaktik. Didaktiska metoder som utvecklar elevers empatiska förmåga på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

DSpace Repository

Empati-Didaktik. Didaktiska metoder som utvecklar elevers empatiska förmåga på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Empati-Didaktik. Didaktiska metoder som utvecklar elevers empatiska förmåga på gymnasieskolans omvårdnadsprogram
Author Helgeson, Katarina ; Ekbladh, Christina
Date 2006
Swedish abstract
Som sjuksköterskor och blivande vårdlärare har syftet i detta arbete varit att finna didaktiska metoder, både praktiska och teoretiska, som kan utveckla/öka elevers empatiska förmåga. Genom en kvantitativ undersökning bland tio vårdlärare på två olika skolor i Malmö, och genom litteratur och publicerade artiklar har vi fått ökad kunskap om fenomenet empati samt vilka didaktiska metoder som kan användas inom omvårdnadsprogrammet. I vår undersökning framkom att samtliga vårdlärare ansåg att elevernas empatiska förmåga var mycket viktig för deras framtida yrkesroll, och de använder sig av olika didaktiska metoder för att uppnå detta. I litteraturen fann vi ytterligare värdefulla metoder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject didaktik
empati
förmåga
metoder
omsorg
undervisning
vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/1968 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics