Läs- och skrivsvårigheter i svenskundervisningen på gymnasieskolan

DSpace Repository

Läs- och skrivsvårigheter i svenskundervisningen på gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivsvårigheter i svenskundervisningen på gymnasieskolan
Author Andersson, Sofia ; Rydström, Lina
Date 2005
Swedish abstract
Abstract Syftet med vår undersökning på två gymnasieskolor är att få en uppfattning om vilket stöd gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter, men utan diagnos, får i samband med svenskundervisningen. Metoden är kvalitativa intervjuer med en svensklärare, två elever och en specialpedagog på vardera skolan. Resultatet visar att de lärare vi intervjuar saknar utbildning för att kunna hjälpa dessa elever i sin undervisning. Kommunikationen mellan lärare, elev och specialpedagog varierar till stor del på de två skolorna. En viktig slutsats är att lärare med lång erfarenhet inom den pedagogiska verksamheten har en större kompetens att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i sin undervisning. Vidare är en ökad kommunikation, främst mellan lärare och elev, nödvändig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivsvårigheter
utan diagnos
hjälp/stöd/åtgärder
samarbete/kommunikation
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1972 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics