Skolvardagens komplexitet : en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik

DSpace Repository

Skolvardagens komplexitet : en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Skolvardagens komplexitet : en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik
Author Assarson, Inger ; Ahlberg, Ann ; Andreasson, Ingela ; Ohlsson, Lisbeth
Date 2011
Swedish abstract
Denna skrift bygger på en forskningsrapport från en studie som genomfördes under våren 2010 på uppdrag av Skolverket. Den utgör en del i ett stör‐re projekt för att stärka skolors arbete med värdegrunden. Studien fokuse‐rar de processer som ligger till grund för hur skolledning, lärare, föräldrar och elever bildar mening i de värden som utgör skolans värdegrund och hur arbetet med den gestaltar sig i några skolors verksamhet. I dessa processer tas grundläggande värderingar inte för givna utan blir föremål för förhand‐ling och omförhandling i relation till den dagliga verksamheten. En sådan förståelse av värdegrundsarbetet kan peka på möjligheter, men också visa på hotbilder i skapandet av en lärmiljö som motverkar kränkningar och marginalisering.
Publisher Skolverket
Pages 103
Language swe (iso)
Subject värdegrund
demokrati i skolan
likvärdighet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics