Förord : det pedagogiska fältet

DSpace Repository

Förord : det pedagogiska fältet

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Förord : det pedagogiska fältet
Author Amhag, Lisbeth ; Kupferberg, Feiwel
Date 2015
Swedish abstract
En viktig uppgift för tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige är att fungera som samlingsplats för att definiera och utveckla pedagogikämnet betraktat som vetenskaplig disciplin. Allt sedan Durkheim (1922/1965) – som ursprungligen själv var professor i pedagogik innan han bytte ämnesidentitet till sociologi och ifrågasatte om pedagogik kan sägas utgöra en självständig vetenskaplig disciplin – har frågan om pedagogikens vetenskapliga status förblivit omstridd och oavklarad. Det visar sig dock då vi jämför med andra vetenskapliga discipliner att dessa långt ifrån är så enhetliga som vi vanligen förknippar med en vetenskaplig disciplin.
Publisher Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;1-2
Volume 20
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject Pedagogik
Kunskapsbas
Vetenskap
Kunskapsobjekt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19725 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics