Deutsch macht spaß! Oder?

DSpace Repository

Deutsch macht spaß! Oder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Deutsch macht spaß! Oder?
Author Jackson, Micke
Date 2006
English abstract
This is a work about the attitude of the german language.
Swedish abstract
Detta arbete är en undersökning om tyskans popularitet bland elever i grundskolan och vad som behöver göras för att tyskan ska bli ett eftertraktat språk att lära sig. Jag har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning med fyrtiotre elever som läser tyska och spanska och följt upp detta med intervjuer av en elev och en lärare. Min slutsats är att det är samhällets fel att elever har en negativ uppfattning om tyskan och att det är skolan som bör ta sitt ansvar och få dessa elever att förstå hur viktigt det är att kunna fler språk än engelska. En annan aspekt är att eleverna behöver lära sig tyska på ett annat sätt än förr i tiden då grammatiska termer var viktiga för att behärska språkets elementära grunder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkattityd
språkval
taktikval
tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1973 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics