Vikten av det pedagogiska arbetssättet och förhållningssättet i mötet med elever på skoldaghem/resursskola

DSpace Repository

Vikten av det pedagogiska arbetssättet och förhållningssättet i mötet med elever på skoldaghem/resursskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vikten av det pedagogiska arbetssättet och förhållningssättet i mötet med elever på skoldaghem/resursskola
Author Gabrielsson, Ann-Charlotte ; Jensfelt, Charlotta ; Johansson, Viveka
Date 2006
English abstract
The Importance Of The Pedagogical Approach In The Interaction With Pupils At Resource Schools.
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera de uppfattningar som pedagoger på resurskola/skoldaghem har beträffande deras arbetssätt och förhållningssätt i mötet med sju- till tolvåriga flickor respektive pojkar. Vi har även ett delsyfte, där vi vill undersöka hur delar av respektive organisation ser ut samt vad denna kan innebära för pedagogerna och eleverna. Vi intervjuade sex pedagoger från tre olika resursskolor samt fyra föräldrar. Sammanfattningsvis visar vårt resultat att det enligt både pedagoger och föräldrar, skett en positiv utveckling för de fyra elever/barn som ingått i vår studie. I det stora hela arbetade och förhöll sig pedagogerna lika mot både pojkar och flickor. Eftersom antalet flickor var få i jämförelse med pojkarna ledde detta till en pojkaktig miljö på resusskolorna. Organisationen på respektive resurskola hade, enligt oss, en stor inverkan på pedagogernas arbetsätt, vilket i sin tur påverkar eleverna
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förhållningssätt
genusperspektiv
inkludering/exkludering
miljö
organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/1978 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics