Att använda eller inte använda läroboken– Åsikter hos gymnasielärare i naturkunskap och biologi till läroböcker och deras användning av läroböcker i undervisningen

DSpace Repository

Att använda eller inte använda läroboken– Åsikter hos gymnasielärare i naturkunskap och biologi till läroböcker och deras användning av läroböcker i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att använda eller inte använda läroboken– Åsikter hos gymnasielärare i naturkunskap och biologi till läroböcker och deras användning av läroböcker i undervisningen
Author Östrand, Fredrik
Date 2006
Swedish abstract
För att utröna vad gymnasielärare i biologi och naturkunskap tycker om sina läroböcker, samt hur de används i undervisningen utfördes intervjuer med lärare. Lärarna arbetade på två olika skolor, en med yrkesinriktade program och en med teoretiska program. Syftet var att utreda hur de använder sig av läroboken i undervisningen och vad de tycker är viktigt att lära ut. Hälften av lärarna var positiva till de läroböcker som används i undervisningen. De som var negativa till läroböcker ansåg att de var alltför grunda och att de saknar förklaringar av naturvetenskapliga processer och skeenden. Andra lärare sade att böckerna var alltför urvattnade och att de inte utgör någon bra källa för fakta och kunskap. De flesta lärare använde sig av läroboken för planering av ett moment och/eller lektionsunderlag. De lärare som hade boken enbart som bredvidläsning för eleverna, utgick i sin planering bl.a. ifrån sådant som de själva hade upplevt som svårt när de själva studerade. Majoriteten av lärarna ville lära ut en djupare förståelse av naturvetenskapen, så att eleverna skall kunna se samband och förstå processer inom naturvetenskapen. För att nå denna kunskap hos eleverna var det ofta som lärarna hoppade över vissa moment. Några lärare ville lära ut naturvetenskapens grunder, så att eleverna skulle bli allmänbildade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedel, lärobok, gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1982 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics