Skolans värdegrund - var finns den?

DSpace Repository

Skolans värdegrund - var finns den?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans värdegrund - var finns den?
Author Hallström, Jonas
Date 2005
English abstract
The Fundamental Value System - where is it to be found?
Swedish abstract
Vi ville inventera begreppet värdegrund och arbetet kring detta i gymnasieskolan och ta reda på hur eleverna ser på detta. Vår hypotes är att en gemensam värdegrund inte är förenlig med de överigripande demokratiska värderingarna. Vi har genomfört intervjuer med elever, lärare och sakkunniga i syfte att ge en grund för samtal och dialog i klassrummet. För att redovisa dessa samtal har vi valt film som medium Vi tror att det är i ett samhälle med grundläggande skillnader i värderingar som demokratin hålls levande och det är framför allt på grund av dessa skillnader som vi behöver demokratin. Nyckelord: värdegrund, demokrati, jämställdhet, lika värde
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Värdegrund
Skola
Note Mer information om tillhörande film på www.jonashallstrom.se/jonashall... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1984 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics