Varför är dagens gymnasieungdomar stressade?

DSpace Repository

Varför är dagens gymnasieungdomar stressade?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varför är dagens gymnasieungdomar stressade?
Author Björsing, Malin ; Ljungsten, Carina
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om eleverna på vår undersökningsskola upplever sig stressade och i så fall varför. Därmed vill vi öka vår kunskap och förståelse för stressen i skolan om den nu finns. För att nå syftet använde vi oss av metoden enkäter med 21 stycken elever och intervjuer med två elever och en skolsköterska. Vår använda litteratur tar upp allmän kunskap om stress och hur den påverkar våra ungdomar. Resultatet av vår undersökning visar att eleverna är stressade på ett eller annat sätt och att de har en önskan om att få en jämvikt mellan skola och fritid. Slutsatsen av vår undersökning är att eleverna måste betraktas som experter på sin skolsituation och att vi lärare ska vara mer måna om att elevernas röster blir hörda och inte bara ta saker för givet. Eleverna måste få känna att de får vara med och planera och att de har en påverkbar skolsituation. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om eleverna blev mindre stressade om de fick hjälp med att planera sin tid bättre, att använda sig av körschema och mer tid till mentorskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ungdomar
stressskolafritidgymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics