Varför är dagens gymnasieungdomar stressade?

DSpace Repository

Varför är dagens gymnasieungdomar stressade?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björsing, Malin
dc.contributor.author Ljungsten, Carina
dc.date.accessioned 2006-02-06T08:55:43Z
dc.date.available 2006-02-06T08:55:43Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1985
dc.description Syftet med detta examensarbete är att undersöka om eleverna på vår undersökningsskola upplever sig stressade och i så fall varför. Därmed vill vi öka vår kunskap och förståelse för stressen i skolan om den nu finns. För att nå syftet använde vi oss av metoden enkäter med 21 stycken elever och intervjuer med två elever och en skolsköterska. Vår använda litteratur tar upp allmän kunskap om stress och hur den påverkar våra ungdomar. Resultatet av vår undersökning visar att eleverna är stressade på ett eller annat sätt och att de har en önskan om att få en jämvikt mellan skola och fritid. Slutsatsen av vår undersökning är att eleverna måste betraktas som experter på sin skolsituation och att vi lärare ska vara mer måna om att elevernas röster blir hörda och inte bara ta saker för givet. Eleverna måste få känna att de får vara med och planera och att de har en påverkbar skolsituation. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om eleverna blev mindre stressade om de fick hjälp med att planera sin tid bättre, att använda sig av körschema och mer tid till mentorskap. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject ungdomar sv_SE
dc.subject stressskolafritidgymnasiet sv_SE
dc.title Varför är dagens gymnasieungdomar stressade? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics